Projekt

shutterstock_80699671PROJEKT „Strategická komunikace pro konkurenceschopnost v cestovním ruchu“
číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0034

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU: 1. 10. 2013 – 28. 2. 2015
ČÁSTKA DOTACE: 2 090 659,87
PODÍL FINANCOVÁNÍ Z ESF: 1 777 060,88 Kč    85%
PODÍL FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU ČR: 313 598,99 Kč    15%
ČÍSLO VÝZVY: 04

Cílem  projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firem v Karlovarském kraji prostřednictvím rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v regionu o vzdělávací programy v oblasti strategické a mediální komunikace pro pracovníky v cestovním ruchu.

Dílčí cíle:
1. Dle potřeb kontaktních firem v regionu připravit 8 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj praktických dovedností v oblasti strategické a mediální komunikace v cestovním ruchu a uplatnění moderních technologií ve firemní prezentaci.
2. Vzdělávací programy zpracovat atraktivním způsobem v podobě on-line kurzů se zařazením multimediálních prvků (audio, video, animace).
3. Motivovat min. 110 programo-účastníků pro účast v projektu a pilotně ověřit vzdělávací programy (on-line kurzy zahájené a ukončené prezenčním tutoriálem).
4. Pro zajištění kvality vzdělávacích programů provádět průběžnou podrobnou evaluaci autorské přípravy a pilotního ověření kurzů.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu jsou manažeři a další zaměstnanci firem působících v cestovním ruchu (především zaměstnanci zodpovědní za prezentaci a vnější komunikaci firmy). Potřebou cílové skupiny je zvýšení kompetencí v oblasti strategické a mediální komunikace.

Výstupy projektu:
– 8 nových vzdělávacích programů v oblasti strategické a mediální komunikace v cestovním ruchu
– 110 proškolených programo-účastníků v jednotlivých kurzech (z toho min. 88 proškolených úspěšně)


Bez n‡zvu-1

Strategická komunikace pro konkurenceschopnost v cestovním ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0034
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.